تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ | ۱۵:۵۸ بعد از ظهر | نویسنده : محمد اسماعیل مداحی

-     انتخاب بهترين راه و جايگزين.

-     پياده كردن برنامه.

موارد فوق در كليه برنامه‌ريزي‌ها قابل اعمال مي‌باشد و فرآيند مراحل برنامه‌ريزي به مديران در نحوه ارتباط برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت كمك نموده و حصول به اهداف سازمان را تسهيل مي‌نمايد.  مراحل برنامه‌ريزي را به زعم لويدبرد و ديگران منعكس مي‌سازد.

هرولد كونتز و ديگران برنامه‌ريزي را شامل هفت مرحله به شرح زير دانسته‌اند؛

-     آگاه بودن از فرصت‌هاي داخل و خارج سازمان به عنوان نقطه آغاز برنامه‌ريزي.

-     تعيين هدف‌ها در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت.

-      تعيين پيش‌فرض‌هاي لازم براي برنامه‌ريزي از قبيل انواع پيش‌بيني‌ها، خط‌مشي‌هاي اساسي و توافق درباره آنها توسط مديران.

-     تعيين بديل‌هاي مختلف عمليات و بررسي راه‌حل‌هاي متفاوت.

-     ارزيابي بديل‌هاي مختلف‌وانتخاب آنها اعم از سودآوري، مؤثر واقع‌شدن و غيره و انتخاب شِق يا بديل لازم.

-     تنظيم برنامه‌هاي فرعي به عنوان كمك و يا پشتيباني از برنامه اصلي.

-     انعكاس برنامه در قالب ارقام و اعداد از طريق بودجه.

 استونر و فريمن برنامه‌ريزي را شامل چهار مرحله دانسته‌اند؛

-     تعيين اهداف

-     تعيين موقعيت حاضر

-     تشخيص عوامل داخلي و خارجي كه كمك به تحصيل هدف مي‌نمايند و يا مانع تحقق آن مي‌باشند.

-     شناخت موانع و كوشش در رفع آنها و اقدام به عمل.

بديهي است تفاوت مراحل برنامه‌ريزي در مسائل تاكتيكي است و همانگونه كه اشاره گرديد  مسائل اساسي و استراتژيك در برنامه‌ريزي عملاً ملحوظ مي‌باشد (فخیمی، 1379، ص.ص 75-76).